Απριλίου 2017

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 33/2016
ΕΔΡΑ: ΛΑΜΙΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΑΚΟΥ – ΤΗΛ: 6986108669   -   6977257211  -   6947774077
Αριθ. Πρώτ. 31                                                                                                                                                 Λαμία 28/4/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κάθε χρόνο, στις 28 Απριλίου, παγκόσμια ημέρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, περισσεύουν οι διακηρύξεις της εκάστοτε κυβέρνησης για τα μέτρα που τάχα θα λάβει για την προστασία των εργαζομένων από τον επαγγελματικό κίνδυνο. Οι εργαζόμενοι, όμως, θα συνεχίσουν να θυσιάζονται στο βωμό της κερδοφορίας του κεφαλαίου, όσο συνεχίζουμε να βαδίζουμε στο σημερινό δρόμο ανάπτυξης.
Ο στόχος του κεφαλαίου να αυξήσει το ποσοστό κέρδους είναι η αιτία για τα ανεπαρκή μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων (ΥΑΕ), τις μειώσεις προσωπικού και την εντατικοποίηση της εργασίας που αυξάνουν την επικινδυνότητα. Αν και τα στοιχεία καταγραφής στη χώρα μας είναι ελλιπή, κατά μέσο όρο τα τελευταία χρόνια κάθε 3 μέρες ένας εργαζόμενος πεθαίνει από εργατικό ατύχημα και χιλιάδες σακατεύονται κάθε χρόνο. Οι επαγγελματικές ασθένειες θερίζουν (διάφορα είδη καρκίνου, μυοσκελετικές παθήσεις, προβλήματα στο δέρμα, παθήσεις πνευμόνων, εργασιακό στρες, mobbing κ.λπ.),αλλά δεν καταγράφονται ως τέτοιες. Η ατεκμηρίωτη κατάργηση του θεσμού των ΒΑΕ σε ορισμένους κλάδους, επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τους κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων.
Το κράτος θωρακίζει την κερδοφορία των επιχειρήσεων με τη διαμόρφωση ενός πλαισίου ψευδεπίγραφων ελέγχων της εργοδοτικής ευθύνης για την ΥΑΕ, την υποβάθμιση του προσανατολισμού της αναγκαίας επιστημονικής έρευνας, τη διατήρηση σκόπιμων ελλείψεων στο νομοθετικό πλαίσιο, την απουσία δημόσιων υποδομών εκτίμησης και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Το κεφάλαιο, που είναι ο μεγάλος ένοχος για την επαγγελματική νοσηρότητα, παραμένει στο απυρόβλητο και δεν έχει ασφαλιστική επιβάρυνση. Στην πραγματικότητα, ο ίδιος ο εργαζόμενος είναι αυτός που πληρώνει για τον επαγγελματικό κίνδυνο, μέσω των ασφαλιστικών εισφορών, της φορολογίας, της πληρωμής μη καλυπτόμενων από το σύστημα Υγείας ιατρικών πράξεων κ.λπ.
Αυτή η κατάσταση αποτελεί κρίκο της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ – επιχειρηματικών ομίλων, που θυσιάζει εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα στο βωμό της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου.
Δεν συμβιβαζόμαστε με αυτή την κατάσταση. Το εργατικό κίνημα, το Εργατικό Κέντρο Λαμίας, θα συνεχίσει να απαιτεί μαχητικά, αγωνιστικά:
Ø  Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, με ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης.
Ø  Αποφασιστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής του ΣΕΠΕ. Συνδυασμένη, με σαφή διακριτά καθήκοντα, δράση των Επιθεωρήσεων Ασφάλειας και Υγείας με τις Επιθεωρήσεις Εργασιακών Σχέσεων για την αντιμετώπιση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία και ασφάλεια (π.χ. εξοντωτικά ωράρια, μαύρη εργασία, εργασία ανηλίκων κλπ.).
Ø  Ουσιαστική καταγραφή εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Θεσμοθέτηση μεθοδολογιών και προδιαγραφών, επιστημονική έρευνα με κριτήριο την εγγενή ασφάλεια και την προσαρμογή του εργασιακού και ευρύτερου περιβάλλοντος στις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού.
Ø  Συστηματική παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων ανάλογα με τον επαγγελματικό κίνδυνο, με δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και ιδιαίτερη φροντίδα στις εγκύους και γενικότερα στις εργαζόμενες γυναίκες.
Ø  Να ισχύσει ξανά η απαγόρευση της νυχτερινής εργασίας των γυναικών στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία, ενώ για άλλα επαγγέλματα (π.χ. υγείας, τουρισμού, επισιτισμού) να απαγορευτεί η νυχτερινή εργασία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Ø  Υπεράσπιση και διεύρυνση του θεσμού των ΒΑΕ και σε άλλους κλάδους και ειδικότητες (σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) που δουλεύουν σε ομοιογενείς συνθήκες, ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό τους φορέα, άμεση επανένταξη στο θεσμό των κλάδων που εξαιρέθηκαν το 2011. Μείωση του χρόνου εργασίας για τα ΒΑΕ 6ωρο/5ήμερο/30ωρο και αύξηση των ημερών αδείας. Καθιέρωση επιδόματος Βαριάς Ανθυγιεινής Εργασίας. Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 50 για τις γυναίκες και 55 για τους άντρες που εργάζονται στα ΒΑΕ. Καταβολή του ασφάλιστρου των ΒΑΕ από τους εργοδότες και το κράτος, απαλλαγή των εργαζομένων από τις εισφορές.
Ø  Δημιουργία κρατικού σώματος Τεχνικών Ασφαλείας και Γιατρών Εργασίας και υπηρεσιών ΥΑΕ ενταγμένων στο αποκλειστικά δημόσιο σύστημα Υγείας, κατάργηση των ΕΞΥΠΠ και κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο της ΥΑΕ.
Ø  Πλήρη κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων από τον επαγγελματικό κίνδυνο με ευθύνη του κράτους και αποκλειστική επιβάρυνση του κεφαλαίου. Πλήρη και απολύτως δωρεάν κάλυψη της νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, της ιατρικής αποκατάστασης σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας. Πλήρεις αποδοχές για τους εργαζόμενους για όλο το διάστημα απουσίας από την εργασία λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας (όπως εάν δούλευαν), επανεκπαίδευση, επανένταξη στην εργασία. Πλήρης σύνταξη γι' αυτούς που δεν μπορούν να εργαστούν.
Ø  Αύξηση της φορολογίας του κεφαλαίου και των εργοδοτικών εισφορών, επιπλέον αύξηση αυτών και επιβολή προστίμων όταν αυξάνεται η επικινδυνότητα (π.χ. επιχειρήσεις με θανατηφόρα ατυχήματα, υψηλή επαγγελματική νοσηρότητα κ.λπ.). Μείωση της φορολογίας των εργαζομένων, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στον κλάδο σύνταξης, στην κατεύθυνση της κατάργησής τους, και άμεση κατάργηση των εισφορών στον κλάδο Υγείας.
Απέναντι σε αυτούς που μας καλούν να συνεχίσουμε να θυσιάζουμε την υγεία μας και το σύνολο των δικαιωμάτων μας στο βωμό της αντιλαϊκής πολιτικής, αντιτάσσουμε το εργατικό κίνημα, την κοινωνική συμμαχία με τους αυτοαπασχολούμενους και τους φτωχούς αγρότες. Παλεύουμε για την ανάκτηση των απωλειών της κρίσης, οργανώνουμε την αντεπίθεση για την προοπτική της ικανοποίησης των σύγχρονων αναγκών μας. Προχωράμε μπροστά για το μέλλον που μας ανήκει, για τη μεγάλη υπόθεση της απελευθέρωσης των εργατών και των καταπιεσμένων από τα δεσμά της εκμετάλλευσης!
1η Μάη: Απεργούμε και συμμετέχουμε στην απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Λαμίας  στην Πλατεία Πάρκου 10.00 το πρωί!
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ                                                                     ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΛΟΚΟΥ

ΑΝΘΗΛΗΣ

Αγρότες – αγρότισσες
 Τιμούμε την Εργατική Πρωτομαγιά οργανώνοντας την πάλη μας ενάντια στο ξεκλήρισμα, για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας.
Δίνουμε όλοι το παρόν στην πρωτομαγιάτικη απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Λαμίας τη Δευτέρα 1η Μάη στην πλατεία Πάρκου στις 10:00 το πρωί, μαζί με τους συμμάχους μας στους αγώνες, τους εργατοϋπάλληλους και τα άλλα λαϊκά στρώματα για να διαδηλώσουμε ενάντια στην πολιτική που χτυπάει αλύπητα το φτωχό λαό για να εξασφαλίζει μεγάλα κέρδη σε μια χούφτα μονοπώλια, ντόπια και ξένα.
 Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, αλλά και τα άλλα κόμματα που ψήφισαν το 3ο μνημόνιο, έχουν συμφωνήσει με τους «θεσμούς», την ΕΕ και το ΔΝΤ, για τα νέα αντιλαϊκά μέτρα και με εκβιασμούς κι απειλές ζητούν την ανοχή μας.
 Αυτά τα νέα μέτρα πλήττουν άγρια τους μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους, όπως όλο το φτωχό λαό. Το πετσόκομμα του αφορολόγητου, που κατακτήσαμε με τον σκληρό αγώνα μας σε συμμαχία με τους εργάτες στα μπλόκα, οι νέες δραστικές μειώσεις στις συντάξεις κι όλα τα άλλα που συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της διαβόητης «αξιολόγησης», θ’ αυξήσουν κι άλλο την ανέχεια και τη φτώχεια στον αγροτικό κόσμο, θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο τη ζωή μας στα χωριά.
Όλοι στον αγώνα για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους, προσφυγιά!
  Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μπλέκει τη χώρα μας βαθύτερα σε επικίνδυνους και αιματηρούς σχεδιασμούς προκειμένου να υπηρετήσει και να εξασφαλίσει τα συμφέροντα όσων εκμεταλλεύονται τόσο εμάς όσο και τους εργαζόμενους.  Δίνει βάσεις, αεροδρόμια και λιμάνια, στους φονιάδες των λαών. Έφερε το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο δήθεν για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών, σχεδιάζει την επέκταση των βάσεών του, παίρνει ενεργά μέρος σε 13 Νατοϊκές επεμβάσεις στα Βαλκάνια και την Αφρική, πληρώνει 4 δισ. ευρώ, (το 2% του ΑΕΠ), στο ΝΑΤΟ, όσο ακριβώς οι νέες αιματηρές περικοπές που συμφώνησε με Ε.Ε και ΔΝΤ.
 Οι μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν είμαστε διατεθειμένοι να  ματώνουμε για τα κέρδη των μονοπωλίων στην ειρήνη και στους πολέμους τους!
 Απαιτούμε εδώ και τώρα:
• Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς. Να γυρίσουν πίσω οι ελληνικές στρατιωτικές αποστολές. Κανένας φαντάρος έξω από τα σύνορα.
• Όχι πολεμικές δαπάνες για το ΝΑΤΟ, αλλά για τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας. Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. Όχι στην αλλαγή συνόρων και των συνθηκών που τα κατοχυρώνουν.
• Όχι στο εθνικιστικό μίσος. Απομόνωση της εγκληματικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής
• Να κλείσουν οι ΝΑΤΟΪΚΕΣ και ξένες βάσεις.
  Συνεχίζουμε την πάλη ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων την ΚΑΠ, την ΕΕ, το ΔΝΤ,  που οδηγεί στη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λιγότερα χέρια, ξεκληρίζοντας εκατοντάδες μικρομεσαίους παραγωγούς. Ενάντια στους μονοπωλιακούς ομίλους που εκμεταλλεύονται τον μόχθο μας για να αυγαταίνουν τα κέρδη τους.
 Παλεύουμε για μια εντελώς διαφορετική αγροτική ανάπτυξη στη χώρα μας που θα διασφαλίζει ικανοποιητικό εισόδημα στον μικρομεσαίο αγροτοκτηνοτρόφο και καλύτερη ζωή στο χωριό, επαρκή, φτηνά και ποιοτικά προϊόντα για τον ελληνικό λαό.
 Δύναμη και προοπτική στην πάλη μας δίνει η κοινή μας δράση με τους εργατοϋπάλληλους και τα αλλά λαϊκά στρώματα. Ανοίγει το δρόμο για ανατροπή της πολιτικής και της ανάπτυξης που μας ξεκληρίζει.
Κολίγοι στον 21ο αιώνα δεν θα γίνουμε. - Παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας!
Δυναμώνουμε τους αγώνες μας! Πιο μαζικά, πιο δυναμικά στο δρόμο της αντεπίθεσης

Σ      Υ       Ν       Δ       Ι       Κ        Α       Τ      Ο
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ  ΕΡΓ/ΧΝΙΤΩΝ  ΚΑΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Μ Ε Τ Α Λ Λ Ο Υ    Ν Ο Μ Ο Υ     Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Α Σ
ΕΔΡΑ: ΛΑΜΙΑ ΠΛ. ΔΙΑΚΟΥ  ΕΡΓ. ΚΕΝΤ. ΛΑΜΙΑΣ
ΑΡΙΘ.ΕΓΓΡ.   ΒΙΒΛ.ΕΠΑΓΓ.ΣΩΜ.ΠΡΩΤ.ΛΑΜΙΑΣ 46/95
EMAIL:  politiskp@gmail.com   Τηλ: 6937887924
Fax: 22330-41164
Αρ.Πρωτ.    - 31 -                                                                                                                                            ΛΑΡΥΜΝΑ 26/04/2017

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Συναδέλφισες και συνάδελφοι
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ εφαρμόζει το 3ο μνημόνιο που ψήφισαν από κοινού Ν.Δ. , ΠΑΣΟΚ , ΠΟΤΑΜΙ , εφαρμόζει ότι δεν είχαν προλάβει να εφαρμόσουν από το 1ο και 2ο μνημόνιο οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ – ΝΔ – ΛΑΟΣ , ΝΔ – ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ και έχει συμφωνήσει  να φέρει για ψήφιση μέσα στο Μάιο το 4ο μνημόνιο ως προαπαιτούμενο για να κλείσει η «αξιολόγηση».

Η ΝΔ , το ΠΟΤΑΜΙ , η ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ , δηλώνουν πως δεν θα ψηφίσουν το 4ο μνημόνιο αλλά «ανησυχούν» που δεν έχει κλείσει η «αξιολόγηση» , αλλά βλέπουν την εφαρμογή του ως «ανάγκη» , ως δέσμευση , διότι το κράτος έχει «συνέχεια» όπως λένε.

 Η Χ.Α το παίζει «αντισυστημική» όμως είναι η πιο συστημική από όλους τους άλλους , κάνει προτάσεις νόμων για φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές που ήδη έχουν πάνω από 50 , δημιουργεί «σωματεία», δουλεμπορικά γραφεία προωθώντας εργαζόμενους με 15€ μεροκάματο στο κεφάλαιο. Χτυπά ύπουλα , θρασύδειλα , όπως ανάδειξε και η δίκη της , όποιον αγωνίζεται , όπως τους συνδικαλιστές στο Πέραμα , τον Φύσσα κ.ά. Είναι εγκληματική οργάνωση διότι εγκληματικός είναι ο φασισμός , ο ναζισμός , τα οποία είναι  εφεδρικά μοντέλα διαχείρισης των συμφερόντων  του κεφαλαίου. Στηρίζει τους πολέμους , τους επιχειρηματικούς ομίλους και παράλληλα με το ρατσιστικό δηλητήριο που τη διακρίνει επιδιώκει οι εργαζόμενοι να στραφούν ενάντια στα θύματα των πολέμων και της φτώχειας , να δούμε «το δέντρο δηλαδή και όχι το δάσος».

 Άλλα κόμματα που στήριξαν την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ με τις αυταπάτες που καλλιεργούσαν , συνεχίζουν το έργο τους. Αποπροσανατολίζουν δείχνοντας ως αίτια των δεινών που περνάμε το νόμισμα. Μας λένε πως αν γυρίσουμε στη δραχμή τα πράγματα θα στρώσουν για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα , κρύβοντας συνειδητά το κύριο: Αξία δεν έχει  αν θα υπάρχει άνεργος με ευρώ ή δραχμή , αξία δεν έχει αν χρωστάς ή πληρώνεις φόρους σε ευρώ ή δραχμή. Αξία έχει να μην υπάρχει άνεργος , να μην υπάρχει απλήρωτος , να μην χρωστάς, να έχεις εξασφαλίσει υγεία , παιδεία , πολιτισμό , στέγη , διακοπές κ. ά και για να έχεις μία ζωή σύμφωνα με τις δυνατότητες που σου προσφέρει σήμερα η επιστήμη και τα μέσα παραγωγής. Για να  το έχεις αυτό , θα πρέπει όχι να αλλάξεις μόνο νόμισμα,  θα πρέπει να έχεις τα μέσα παραγωγής στα χέρια σου.

 Όλοι μαζί οι παραπάνω μας μιλούν για «εθνική ενότητα» για «ομοψυχία και μέσα από αυτές τις πατριωτικές λέξεις επιδιώκουν να συναινέσουμε για να μας πιουν το αίμα ακόμη περισσότερο. Δεν θέλουν αντίσταση στην πολιτική που λιώνει τους εργαζόμενους και τα φτωχά στρώματα από τη μια και δίνει γη , ύδωρ , στους επιχειρηματικούς ομίλους από την άλλη.

Το τέταρτο μνημόνιο έχει συμφωνηθεί. Η παραπέρα επίθεση σε μισθούς , συντάξεις , δικαιώματα , παροχές υγείας , παιδείας , η συνέχιση της φοροληστείας , οι ιδιωτικοποιήσεις , οι εργασιακές σχέσεις γαλέρας , είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσουν και θα οξυνθούν. Στο χώρο της ΛΑΡΚΟ θα εκφραστεί αυτό με την ιδιωτικοποίηση, μείωση μισθών, συνέχιση του σκλαβοπάζαρου των εργολαβιών.

Η ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και τη ανατολικής Μεσογείου μυρίζει μπαρούτι από πολέμους που ήδη διεξάγοντα. Το ενδεχόμενο γενίκευσης αυτών των πολέμων δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας , είναι υπαρκτό. 

Οι επιχειρηματικοί όμιλοι της κάθε χώρας, αυτοτελώς με τις Κυβερνήσεις ή μέσα από σφηκοφωλιές όπως το ΝΑΤΟ, η ΕΕ,G 20, G8  επιδιώκουν την  αναβάθμιση τους στον έλεγχο αγορών, μεταφορών  και πηγών ενέργειας. Επιδιώκουν το ξαναμοίρασμα και την αλλαγή συνόρων ο καθένας για τα δικά του συμφέροντα.

Ο πόλεμος είναι η ίδια πολιτική με άλλα μέσα. Ότι δεν μπορούν να το λύσουν με την πολιτική διαχείρισης το λύνουν με πολέμους. Κοινό σημείο είναι πως και στις δυο περιπτώσεις το μάρμαρο το πληρώνουν οι λαοί είτε με αυτό που βιώνουμε σήμερα εμείς στην χώρα μας, είτε με το αίμα χιλιάδων αθώων και την προσφυγιά όπως ο λαός της Συρίας.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ σε συνέχεια των προηγούμενων εμπλέκει την χώρα μας σε επικίνδυνους σχεδιασμούς για να εξυπηρετήσει  τα συμφέροντα των ντόπιων Ομίλων. Είναι χαρακτηριστικό η συμμετοχή Ελλήνων στρατιωτών σε 14 αποστολές εκτός συνόρων, η παράταση παραχώρησης της Βάσης της Σούδας για 5 έτη η οποία είναι ορμητήριο για το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ όπως στην τελευταία επίθεση στην Συρία. Το ΝΑΤΟ που το χαρακτηρίζουν όλα τα κόμματα του κεφαλαίου ως «εγγυητή», αναγνωρίζει επί της ουσίας τις επιδιώξεις της Τουρκικής αστικής τάξης που εκφράζονται με τις προκλήσεις στο Αιγαίο σήμερα λέγοντας πως «είστε σύμμαχοι, βρείτε τα». Η Ε.Ε από την άλλη, ο άλλος «εγγυητής» σφυρά αδιάφορα.

Συναδέλφισες και συνάδελφοι
Οι πόλεμοι δεν γίνονται «για τα μάτια της ωραίας Ελένης» ούτε επειδή κάποιοι είναι «μανιακοί και τρομοκράτες» . Γίνονται για τα συμφέροντα μια χούφτας κεφαλαιοκρατών. Στους πολέμους δεν σκοτώνονται τα παιδιά των πετρελαιάδων, των εφοπλιστών και των τραπεζιτών, όπως και στην «ειρήνη» τους δεν μένουν τα δικά τους παιδιά άνεργα, άστεγα, απλήρωτα. Στους πολέμους όπως και στην ειρήνη τους ματώνουν οι λαοί, οι «μανιακοί» και οι «τρομοκράτες» δημιουργούνται από τους ίδιους για να έχουν πρόσχημα.

Από αυτήν την πραγματικότητα και συνεχίζοντας το δρόμο των εργατών του Σικάγου το  Μάη του 1886, των καπνεργατών στην Θεσσαλονίκη το 1936, των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών στην Καισαριανή το 1944, των εκατοντάδων χιλιάδων που έδωσαν την ζωή τους, δεν λύγισαν ούτε για μια στιγμή στον αγώνα  για τα δίκαια της εργατικής τάξης, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο σας καλούμε να συμμετέχετε στην εκδήλωση που πραγματοποιεί το Συνδικάτο μας σε συνεργασία με την ομάδα γυναικών ΛΟΚΡΩΝ , την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-04-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:30 ΣΤΟ ΚΑΦΕ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΤΑΦΙΟ ΤΟΥ ΡΙΤΣΟΥ – ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  .

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΩΡΑ 10:30.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
·        ΚΑΜΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ
·        ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
·        ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ , ΤΗΝ Ε.Ε. ΜΕ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
·        ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΙ
·        ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ Σ.Σ.Ε. ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ 2007 ΩΣ ΒΑΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ
·        ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΛΑΒΟΠΑΖΑΡΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ – ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
·        ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ 13ΗΣ  ΚΑΙ ΤΗΣ 14ΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ – ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ 2007ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ,
ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ

ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΝΑ ΔΥΝΑΝΩΣΕΙ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΜΑΣ ΝΑ ΟΡΓΑΝΟΣΟΥΜΕ ΝΕΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΑΠΕΡΓΗΣΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟ 4Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ.
Για το Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝ.                       ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥ.


ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ  2017
Με τους εργαζόμενους όλων των χωρών για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους, προσφυγιά!
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 10.00 το πρωί ΣΤΗΝ ΠΛ.ΠΑΡΚΟΥ

Εργαζόμενες, εργαζόμενοι, νέες, νέοι, άνεργοι
131 χρόνια μετά την μεγάλη εξέγερση των εργατών του Σικάγο για την διεκδίκηση και κατοχύρωση του 8ώρου και τα οράματα και οι διεκδικήσεις της εργατικής  τάξης παραμένουν ακόμα και σήμερα επίκαιρες.
131 χρόνια μετά και ακόμα αυτή η μέρα αποτελεί φάρο για την εργατική τάξη του κόσμου στη πάλη της ενάντια στην αστική τάξη της κάθε χώρας.
131 χρόνια μετά και ακόμα η αστική τάξη φοβάται τα μηνύματα αυτής της μέρας και προσπαθεί να της αλλάξει το περιεχόμενο.
Η 1η Μάη είναι μέρα αγώνα για την εργατική τάξη, είναι μέρα επιθεώρησης δυνάμεων.
Είναι μέρα τιμής για τους χιλιάδες νεκρούς της εργατικής τάξης που έδωσαν την ζωή τους για τα δίκια της. Είναι μέρα που εμπνέει ακόμα και σήμερα τους εργαζόμενους όλου του κόσμου για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για ένα κόσμο χωρίς πολέμους.
Πρωτομαγιά 2017. Η εργατική τάξη, ο λαός της χώρας μας και οι λαοί της ευρύτερης περιοχής βρίσκονται «στο μάτι του κυκλώνα» των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Οι εστίες όξυνσης των ανταγωνισμών και πολεμικών συγκρούσεων εκτείνονται από την Ουκρανία, τη Μαύρη Θάλασσα, τα Βαλκάνια και το Αιγαίο, έως την Ανατολική Μεσόγειο, την Εγγύς και Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Οι εστίες αυτές δεν είναι μακριά μας. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό να γίνει κατανοητό από τους εργαζόμενους και το λαό, μπροστά σε εξελίξεις που κρύβουν μεγάλους κινδύνους.
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ θέλει να μπλέξει ακόμα περισσότερο τη χώρα μας σε αυτούς τους ανταγωνισμούς γι’ αυτό το λόγο κάνει προτάσεις στις ΗΠΑ για αναβάθμιση του ρόλου της βάσης της Σούδας στην Κρήτη, αλλά και για να συνοδεύουν ελληνικές φρεγάτες τα αμερικάνικα αεροπλανοφόρα όταν αυτά είναι έτοιμα να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις.       
Την εμπλοκή αυτήν την πληρώνει ήδη ο λαός:
ü Με το γεγονός ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί στους εξοπλισμούς για τη στρατιωτική της ενίσχυση, πιάνοντας το στόχο του ΝΑΤΟ για 2% του ΑΕΠ σε στρατιωτικές δαπάνες, ακόμα και στις σημερινές συνθήκες της κρίσης. Δαπάνες, βεβαίως, που κόβονται καθημερινά από υπηρεσίες κοινωνικές, από παροχές που αφορούν εργατικές - λαϊκές ανάγκες.
ü Η συμμετοχή της χώρας στη στήριξη ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για το λαό. Σε Ιράκ, Γιουγκοσλαβία και Αφγανιστάν, η Ελλάδα συμμετείχε με αποστολή στρατευμάτων, ενώ παρέχει μια σειρά διευκολύνσεις σε επεμβάσεις της ΕΕ, όπως στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και τη Λιβύη. Συμμετέχει, επίσης, σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με το Ισραήλ, διαθέτει τη βάση της Σούδας για τα επιθετικά σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ απέναντι στη Συρία, πρωταγωνίστησε στη συγκρότηση Νατοϊκής ναυτικής δύναμης που περιπολεί στο Αιγαίο.
ü Με το γεγονός ότι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, η ελληνική αστική τάξη έχει η ίδια τροφοδοτήσει σε διάφορες φάσεις τα ζητήματα συνδιαχείρισης του Αιγαίου, τα ζητήματα αλλαγής συνόρων, εναλλάσσοντας τον κοσμοπολιτισμό με τον εθνικισμό. Έχει στηρίξει τα διχοτομικά σχέδια στο Κυπριακό, έχει παραχωρήσει κυριαρχικά δικαιώματα σε ΝΑΤΟ και ΕΕ.
ü Έχει συμβάλει στον εγκλωβισμό στην Ελλάδα χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών, θυμάτων των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της ΕΕ.
Είναι η ίδια κυβέρνηση που την ίδια ώρα θέλει να ενισχύσει αλλά και να αναβαθμίσει το ρόλο της ντόπιας αστικής τάξης εγχώρια αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
Γι’ αυτό παίρνει μέτρα ενάντια σε κάθε εργατικό λαϊκό δικαίωμα και συνεχίζει από εκεί που σταματήσανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Φέρνει μέτρα που ισοπεδώνουν ακόμα περισσότερο την εργατική λαϊκή οικογένεια.
Ø Μειώνει ακόμα περισσότερο το αφορολόγητο.
Ø Φέρνει νέες μειώσεις στις συντάξεις.
Ø Διατηρεί όλη τη προηγούμενη φορολογία.
Ø Ετοιμάζεται να μειώσει ακόμα περισσότερο τη φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου.
Ø Προχωράει με ταχύς ρυθμούς τις ιδιωτικοποιήσεις στην ενέργεια και τα αεροδρόμια.
Ø Διατηρεί το απαράδεκτο καθεστώς της γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Ø Ετοιμάζεται να φέρει το νέο αντεργατικό νόμο που στόχο έχει να βάλει ακόμα περισσότερα εμπόδια στο εργατικό κίνημα.
Γι' αυτό οι εργαζόμενοι, ο λαός κάθε χώρας και ο ελληνικός, πρέπει να αναγνωρίσει ως βασικό εχθρό, ως τον κύριο φταίχτη την αστική τάξη της δικιάς του χώρας. Η δικιά της πολιτική, τα δικά της συμφέροντα είναι που τον σπρώχνουν στη δίνη ενός πολέμου.
 Η φετινή Πρωτομαγιά μάς βρίσκει, λοιπόν, σε συνθήκες που η αδυναμία καπιταλιστικής ανάκαμψης και η ένταση της κυβερνητικής - εργοδοτικής επίθεσης στα εναπομείναντα εργασιακά μας δικαιώματα, συνοδεύεται από όξυνση των αναταραχών στην περιοχή μας.
Μπροστά στο πιθανό ενδεχόμενο μιας πιο γενικευμένης πολεμικής ανάφλεξης, τα εργατικά συνδικάτα οφείλουν να ορθώσουν από τώρα τείχος προστασίας της εργατικής τάξης, του λαού, σε κοινή δράση και αλληλεγγύη με την εργατική τάξη των χωρών της περιοχής.
Απέναντί μας δεν έχουμε μόνο την εργοδοσία, το κράτος της, τα κόμματά της, αλλά και τις δυνάμεις μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, που βάζουν πλάτη στη στήριξη του «εθνικού συμφέροντος» των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, στον στόχο της ανάκαμψης και της γεωστρατηγικής αναβάθμισης.
Αγωνιζόμαστε:
Ø Ενάντια στην επίθεση του κεφαλαίου και την αντιλαϊκή πολιτική, για κάλυψη των απωλειών της περιόδου της κρίσης, κατάργηση των αντεργατικών, αντιλαϊκών νόμων, διεκδικώντας την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, ενάντια στην εκμετάλλευση.
Ø Καμιά συμμετοχή της χώρας μας στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Κανένας φαντάρος έξω από τα σύνορα. Να γυρίσουν πίσω πλοία, αεροπλάνα, στρατιωτικές αποστολές.
Ø Όχι δαπάνες πολεμικές για το ΝΑΤΟ, αλλά για τις εργατικές, λαϊκές ανάγκες. Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο.
Ø Όχι στην αλλαγή συνόρων και τις συνθήκες που το κατοχυρώνουν.
Ø Όχι στο μίσος των εθνικιστών, αλληλεγγύη στους πρόσφυγες. Απομόνωση παντού της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής.
Ø Να κλείσει η βάση της Σούδας. Έξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, την Ε.Ε., τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς.
Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με την εργατική τάξη άλλων χωρών, με τους άλλους λαούς. Αντίθετα, μας ενώνει το κοινό συμφέρον στην πάλη για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους, προσφυγιά και μετανάστευση. Δεν μπαίνουμε κάτω από την ξένη για μας σημαία των καπιταλιστών και των δυνάμεών τους στο κίνημα. Υψώνουμε τη σημαία των συμφερόντων της εργατικής τάξης.

Ζήτω η εργατική Πρωτομαγιά!
1η ΜΑΗ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 10.00 το πρωί ΣΤΗΝ ΠΛ.ΠΑΡΚΟΥ
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σ      Υ       Ν       Δ       Ι       Κ        Α       Τ      Ο
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ  ΕΡΓ/ΧΝΙΤΩΝ  ΚΑΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Μ Ε Τ Α Λ Λ Ο Υ    Ν Ο Μ Ο Υ     Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Α Σ
ΕΔΡΑ: ΛΑΜΙΑ ΠΛ. ΔΙΑΚΟΥ  ΕΡΓ. ΚΕΝΤ. ΛΑΜΙΑΣ
ΑΡΙΘ.ΕΓΓΡ.   ΒΙΒΛ.ΕΠΑΓΓ.ΣΩΜ.ΠΡΩΤ.ΛΑΜΙΑΣ 46/95
EMAIL:  politiskp@gmail.comΤηλ: 6937887924
   Fax: 22330-41164
 Αρ.Πρωτ.    -30-                                                                    ΛΑΡΥΜΝΑ 23/04/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Την Τετάρτη 19/04/2017 Συνεδρίασε το Δ.Σ του Συνδικάτου μας και αποφάσισε την προκήρυξη έκτακτης Γ.Σ για την Τετάρτη 26/04/2017  στις 12:30 στο κινηματογράφο ΙΛΙΟΝ, με διευκόλυνση και τα εξής θέματα:
·        Ενημέρωση από την συνάντηση που είχε το Δ.Σ του Συνδικάτου μας με την Διοίκηση της ΛΑΡΚΟ με θέμα την κατάργηση του σκλαβοπάζαρου των εργολαβιών.
·        Πρωτομαγια. 1) Εκδήλωση του Συνδικάτου μας από κοινού με την Ομάδα Γυναικών Λοκρών της Ο.Γ.Ε. την Παρασκευή 28/04/2017 στις 19:30 στην παράλια της ΛΑΡΥΜΝΑΣ στο Καφέ του Πέτρου. Προβολή βίντεο, Παρουσίαση από τον Επιτάφιο του Ρίτσου, Ομιλία με περιεχόμενο τον πόλεμο και συζήτηση. 2) Οργανωμένη παρουσία στην πρωτομαγιάτικη Συγκέντρωση  του Εργατικού Κέντρου Λαμίας στην ΛΑΜΙΑ Πλατεία Πάρκου 10:00 το Πρωί.
·        Ορισμός εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ  και ημερομηνία εκλογών με στόχο το Συνδικάτο μας να βγει πιο δυνατό, πιο μαζικό και να οργανώσει πιο αποτελεσματικά την συνέχιση του αγώνα για την κατάργηση του σκλαβοπάζαρου των εργολαβιών,  την σύναψη Επ. Σ.Σ.Ε. με τριετίες, μισθούς και δικαιώματα.
·        Απόφαση για 24ωρη απεργία με ανοιχτή ημερομηνία, και σε συντονισμό με άλλα συνδικάτα πανελλαδικά, ενάντια στην νέα συμφωνία που φέρνει η Κυβέρνηση, ενάντια στην απαξίωση της ΛΑΡΚΟ, ενάντια στο σκλαβοπάζαρο των εργολαβιών που συνεχίζεται, ενάντια στην πρόταση περικοπών μισθών που κάνει η διοίκηση.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Ο δίμηνος χρόνος που μας ζήτησαν για να κάνουν ενσωματώσεις σε 5 μέρες λήγει και απλά μας επιβεβαιώνει ότι χωρίς αγώνα τίποτα δεν δίνετε. Όλοι και όλες στην Γ.Σ. την Τετάρτη 26/04/2017  στις 12:30 στο κινηματογράφο ΙΛΙΟΝ, με διευκόλυνση.
Δυναμώνουμε το Συνδικάτο μας ετοιμάζουμε νέους πιο μαζικούς αγώνες.
Για το Δ.Σ

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝ.                       ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥ.

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 33/2016
ΕΔΡΑ: ΛΑΜΙΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΑΚΟΥ – ΤΗΛ: 6986108669   -   6977257211  -   6947774077
Αριθ. Πρώτ. 29                                                                                                            Λαμία 22/4/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Παρασκευή 21/4/2017 στο Εργατικό  Κέντρο μετά από πρόσκληση του Εργατοϋπαλληλικού  Κέντρου Λάμιας πραγματοποιήθηκε σύσκεψη Εργατικών Σωματείων  ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, συνταξιούχικων οργανώσεων ΟΑΕΕ και ΙΚΑ, αγροτικών συλλόγων, συλλόγων σπουδαστών, ομάδας γυναικών Λαμίας (ΟΓΕ)  και μαζικών φορέων  του Νομού  με στόχο την καλύτερη προετοιμασία και  οργάνωση των πρωτομαγιάτικων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν  σε διάφορους εργασιακούς χώρους από το Εργατικό Κέντρο τα Εργατικά Σωματεία και τους μαζικούς φορείς.
Μέτα από εισήγηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λαμίας και συζήτηση αποφασίσαμε η φετινές   πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις να έχουν κύριο περιεχόμενο την οργάνωση της συζήτησης και της πάλης της εργατικής τάξης ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, συνδυασμένα με την πάλη για τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματά της, που έχουν την ίδια αιτία, το καπιταλιστικό σύστημα που λειτουργεί με αποκλειστικό γνώμονα το κέρδος. Κεντρικό σύνθημα μας, θα είναι:
«Με τους εργαζόμενους όλων των χωρών, για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και προσφυγιά».
1. Μ’ αυτό το θέμα, αποφασίζαμε την διοργάνωση μιας σειράς εκδηλώσεων που έχει ως εξής:
Δευτέρα 24/4
1.    Το Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας και το Σωματείο Τροφίμων - Ποτών Φθιώτιδας θα πραγματοποιήσουν μαζική εξόρμηση και ομιλία στους εργαζομένους του εργοστασίου  της CHIPITA 1.30 μ.μ.
Τρίτη 25/4
1.    Το Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας και το Σωματείο Τύπου και Χάρτου Φθιώτιδας θα πραγματοποιήσουν περιοδεία και ομιλία στους εργαζομένους του εργοστασίου  jimis (πύλη εργοστασίου στις 1.30 μ.μ.).

2.    Το Σωματείο Μετάλλου Φθιώτιδας θα πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση των  εργαζομένων του Σωματείου στην Λάρυμνα στις 7.00 μ.μ.

3.    Το Σωματείο Τροφίμων Φθιώτιδας και η Ομάδα Γυναικών Λαμίας της ΟΓΕ. Θα πραγματοποιήσουν περιοδεία και Σύσκεψη Εργαζόμενων από τις εργολαβίες του Νοσοκομείου Λαμίας  10.00 π.μ.
Τετάρτη 26/4
1.    Το Σωματείου Οικοδόμων Φθιώτιδας θα πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση των  εργαζομένων του Σωματείου στο Εργατικό Κέντρο  7.00 μ.μ.

2.    Το Εργατικό Κέντρο Λαμίας θα πραγματοποιήσει περιοδεία και ομιλία στους εργαζόμενους στο τεχνικό προσωπικό και στην καθαριότητα του Δήμου Λαμίας. 6.30 π.μ.

3.    Το Εργατικό Κέντρο Λαμίας και το Σωματείο Μετάλλου Φθιώτιδας  θα πραγματοποιήσουν μαζική  εξόρμηση και ομιλία  στους εργαζόμενους της NEXANS – Αγία Μαρίνα   ( πύλη του εργοστασίου 1.30 μ.μ.)

4.    Το Εργατικό Κέντρο Λαμίας και το Σωματείο Μετάλλου Φθιώτιδας θα πραγματοποιήσουν περιοδεία και   ομιλία στους σπουδαστές του ΟΑΕΔ – Λαμία, 3.30 μ.μ.
Πέμπτη 27/4
1.    Το Εργατικό Κέντρο Λαμίας θα πραγματοποιήσει  περιοδεία και ομιλία στους εργαζόμενους της ΔΕΗ - 6.30 π.μ.

2.    Το Εργατικό Κέντρο Λαμίας και το Σωματείο Μετάλλου Φθιώτιδας  θα πραγματοποιήσουν περιοδεία και ομιλία στους εργαζόμενους  της ΛΑΡΚΟ ( πύλη εργοστασίου 1.30 μ.μ)

3.    Το Εργατικό Κέντρο Λαμίας θα πραγματοποιήσει  περιοδεία και ομιλία στους εργαζομένους της AGROIVEST – Αχλάδι ( πύλη του εργοστασίου 1.30 μ.μ.)

4.    Το Εργατικό Κέντρο Λαμίας και η ομάδα Γυναικών Λαμίας της ΟΓΕ, θα πραγματοποιήσουν   περιοδεία στο ΤΕΙ ( 10.00 π.μ.)  και στο ΑΕΙ ( 12.00 μ.μ.) 
   Παρασκευή 28/4
1.    Το Σωματείο Μετάλλου Φθιώτιδας και ομάδα γυναικών Λοκρών της ΟΓΕ  εκδήλωση για την εργατική πρωτομαγιά. Λάρυμνα  - 7.00 μ.μ. -  στην αίθουσα του πρώην Δημοτικού Σχολείου.

2.    Το Εργατικό Κέντρο Λαμίας θα πραγματοποιήσει εκδήλωση αλληλεγγύης στους  πρόσφυγες που διαμένουν στο hotospot των Θερμοπυλών – 12.00 μ.μ.
Κυριακή 30/4
1.    Το Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΚΟ και το Εργατικό Κέντρο Λαμίας διοργανώνουν εκδήλωση για τον πόλεμο και τη στάση της εργατικής τάξης, Πελασγία- 7.00 μ.μ. στο πνευματικό κέντρο.

Παράλληλα το κάθε σωματείο διαμορφώνει το δικό του πρόγραμμα δράσης περιοδείες, συσκέψεις, με στόχο να φτάσουμε σε όσο γίνεται περισσότερους χώρους δουλειάς και εργαζόμενους, με τις θέσεις μας.
Η Εκδηλώσεις μας ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, συνδυασμένα με την πάλη για τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματά  θα κορυφωθούν με την πρωτομαγιάτικη απεργιακή - συγκέντρωση τη Δευτέρα 1/5, στις 10 π.μ, στην Πλατεία Πάρκου.
2. Προετοιμάζουμε τους εργαζομένους να δώσουν μαζική αγωνιστική απάντηση με την κήρυξη 24ώρης Πανεργατικής Απεργίας  όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αποφασίσει να φέρει για ψήφιση τα νέα αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα που διαπραγματεύεται με του κουαρτέτο Ε.Ε. – ΔΝΤ.
Ίδη το Εργατικό Κέντρο Λαμίας έχει αποφασίσει 24ωρη πανεργατική απεργία, με ανοιχτή ημερομηνία και συντονισμό γι’ αυτή με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις πανελλαδικά.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ                                                            ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.